Súbory cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré vám navštívené webové stránky uložia do vášho počítača. Pri budúcich návštevách týchto webových stránok vám tieto súbory potom umožnia využiť rovnaké
predvolené nastavenia ako pri minulej návšteve. Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom a navštívenou webovou stránkou v priebehu jednej vašej návštevy.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača.

Tieto cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), identifikáciu prednastaveného jazyka, ktorý si návštevník nastavil pri predchádzajúcej návšteve, zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľana webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o používaných cookies a dôvodoch ich používania:

Doplniť cookies ktoré používate podľa vzoru, ktorý nájdete v slovenčine napr. na stránke https://ec.europa.eu/info/cookies_sk

Ako môžem zmeniť nastavenie cookies?


Vaše preferencie v súvislosti s nastavením cookies môžete zmeniť kedykoľvek kliknutím na ikonku „C“ v ľavom spodnom rohu obrazovky. Následne prispôsobíte dostupné posuvné nastavenia do
polohy „On“ alebo „Off“ a potom kliknete na tlačidlo „Ulož a ukonči“. Je možné, že bude potrebné znovu načítať (refresh) webovú stránku aby Vaše nastavenia boli účinné.

Alternatívne aj väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolu cookies prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Viac informácií ohľadom cookies nájdete na webovej stránke
https://ec.europa.eu/info/cookies_sk.

Pozrite sa ako manažovať nastavenia cookies na najobľúbenejších webových prehliadačoch:


• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Microsoft Internet Explorer
• Opera
• Apple Safari


Informácie o nastavení cookies v ostatných webových prehliadačoch nájdete na webových stránkach spoločností, ktoré prehliadače vyvinuli.
Na zablokovanie sledovania zo strany Google Analytics na všetkých Vami navštívených webových stránkach môžete využiť aj možnosti uvedené na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pripravené podľa webovej stránky https://ico.org.uk/global/cookies/.

Žiadna položka