Na Vašej spokojnosti nám záleží, a preto sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme. Aj napriek nášmu úsiliu sa však môže stať, že dôjde k chybe alebo omylu. Aj my sme len ľudia, kto pracuje občas aj chyby spraví. Ale sme pripravení to napraviť, preto môžeš využiť možnosť výmeny/vrátenia/reklamácie produktu.

Nepáči sa Vám produkt? Náhodou niečo nesedí? Nevadí. Vrátte nám to aj bez udania dôvodu (každý dôvod nám ale pomôže zlepšiť sa do budúcna). Na rozmyslenie máte celých 90 dní, pričom 1.-14. deň od prevzatia tovaru Vám vrátime peniaze na Váš bankový účet, 15.-90. deň potom kredity na ďalší nákup na www.mobione.sk (1 kredit = 1 €).

Vrátenie tovaru

  • Pred odoslaním sa, prosím, uistite, že tovar posielate späť v pôvodnom stave t. j. nepoužívaný s nepoškodenými pôvodnými obalmi a štítkami. Rozmerovo chybné ochranné a sklenené fólie ktoré už boli nalepené na telefón Vám nemôžeme vymeniť.
  • Štandardne poskytujeme iba výmenu farby daného produktu.
  • Výmena za iný motív produktu je možná, len ak ide o ten istý typ produktu v rovnakej cenovej hladine.
  • Výmenu za iný typ produktu neposkytujeme. V prípade, že máte záujem o iný tovar, je potrebné vytvoriť novú objednávku a my Vám peňažné prostriedky za vrátený tovar pošleme späť.

Ak je náhradný tovar skladom, balík odosielame ihneď po spracovaní výmeny. V prípade, že tovar skladom nie je, balík odošleme po doplnení skladových zásob. O odoslaní budete informovaný prostredníctvom e-mailu.

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste uvedením IBAN čísla Vášho bankového účtu nedali súhlas s úhradou na Váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte v zmysle zákona za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

    Žiadna položka